As ‘n misverstand goed uitwerk!

Kleinmond Leeskring was vandag baie dankbaar oor ‘n misverstand, wat daartoe gelei het dat die spreker, Carine Janse van Rensburg van Stellenbosch, ons kom toespreek het oor die postmodernistiese Afrikaanse poësie.

Sy het die gehoor geboei met haar bespreking van ‘n paar gedigte, deur aan te dui hoe een gedig intertekstueel kan inspeel op ‘n ander, en dit daardeur te parodieer. Sy het hierdie begrippe so goed verduidelik dat die gehoor lewendig deelgeneem het aan die bespreking.

Dit is egter duidelik dat ‘n mens baie belese moet wees om hierdie interteks te kan raaksien en te interpreteer in gedigte.

Almal was dit egter eens dat hulle dankbaar was vir die misverstand, en verryk voel deur hierdie bespreking.

Dankie, Carine!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s